Tidligere mødeindkaldelser, arkiv

Invitation til smededag afholdt hos Henning Rasmussen i Kildebrønde, se den fine video i arkivet.