Afholdte arrangementer

Smededag afholdt hos Henning Rasmussen , Kildebrønde 2023

Mange tak til Henrik Hermansen for billed- og videodækning ved vores arrangement.

Laugets 575 års jubilæum 2011, TV Lorry reportage (kommer snart)