Roskilde Smedelaug

En sammenslutning af ligesindede med stolte traditioner

Det er blevet sagt, at Smedelavet i Roskilde skulde være det ældste Haandværkerlav her i Landet, og i og for sig vilde det ikke være forunderligt, om Danmarks ældste Haandværkerlav havde hjemme i Roskilde. Da ”Høgekøbing” i fjærne Tider ophørte at være Midtsjællands betydeligste by var det Roskilde, der traadte i dens Sted, og den formentlig rask opblomstrende By drog også Kongesædet til sig fra Lejre.

Citat: C.Nyrup, Roskilde Smedelavs Lade. 1886

Fra middelalder til højteknologisk, globaliseret industri- og informationssamfund.  

Roskilde Smedelaug er et gammelt Laug. Roskilde Smedelaug blev, efter vor bedste overvbevisning, etableret i 1436 og har været aktivt i mere end 500 år. De gamle laugsdyder er fortsat en vigtig del af laugets DNA. 

I dag fremstår Lauget som en samling af moderne VVS, metal- og produktionsvirksomheder. Lauget består pt. af ca. 25 nuværende og forhenværende ejere af virksomheder i Roskilde området der alle har en stolthed for faget og ønsker at vedligeholde og fortælle vores efterkommere historien om vores fags og Danmarks gamle håndværker Laugs traditioner.

Roskilde Smedelaug har gennem sin lange levetid fungeret som faglig sammenslutning, arbejdsgiverforening, fælles- indkøbsforening, selskabelig klub og garanteret for medlemmernes ægte fødsel, faglig oplæring og gode borgerlige omdømme. Så bredt et spektrum dækker Smedelauget ikke i dag, men det er stadig et Laug, hvor man sætter gamle traditioner i højsædet, hvor man snakker faglig dygtighed og mindes svundne tiders håndværk, som nu er sat i skyggen af maskiner og datamater, der snart kan udføre alt.

Bestyrelsen

Poul Rundquist

Oldermand

Arne Lundegaard Sørensen

Bisidder til Venstre

Henrik Frandsen

Skatmester

Aksel Frandsen

Bisidder til Højre

En stor tak:

Roskilde Smedelaug vil gerne takke laugsbrødrene Per Weiss, Aksel Frandsen og Otto Nielsen for udførslen af denne hjemmeside. 

En særlig tak sender vi til Ottos hustru Irene Nielsen for hendes enorme hjælp, minutiøse korrektur og professionelle fotografier.   

På Laugets vegne, Poul Rundquist, Oldermand